Personvernerklæring

Personvernerklæringen er laget for å vise vårt engasjement for ditt personvern og din rett til å bestemme over dine egne personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Visunor Group AS samler inn og bruker personopplysninger.

 

 

Behandlingsansvarlig for data

Visunor Group AS ved daglig leder Arild Nyeggen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsider (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 første ledd).

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev eller kontakte oss via kontaktskjemaet. Opplysningene her brukes utelukkende til å svare på henvendelser, med mindre annet er avtalt i etterkant.

Kunder av Visunor Group AS må oppgi informasjon som kan etablere og opprettholde kundeforholdet. Dette inkluderer navn, e-post, telefonnummer i tillegg til firmaadresse til selskapet personen representerer. Formålet her er utelukkende å ivareta kundens interesser, samt å kommunisere i et leverandør/kundeforhold.

Databehandleravtale

Alle prosjekter som involverer personopplysninger håndteres av egne databehandleravtaler. Disse avtalene regulerer hvilke opplysninger Visunor Group AS som leverandør har tilgang til og hvordan de skal behandles. Avtalen inneholder for eksempel informasjon om hvordan Visunor Group AS behandler personopplysninger som kunden samler inn via e-postlister til nyhetsbrev eller om tilgang til kunderegistre. All informasjon er konfidensiell mellom Visunor Group AS og kunden, og Visunor Group AS vil ikke under noen omstendighet dele denne med andre, med mindre kunden ønsker og gir skriftlig tillatelse til dette.

Hvis opplysningene overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi overfører personopplysninger til en tredjepart utenfor EØS-området, vil vi sørge for at overføringen skjer i samsvar med EUs personverndirektiv. Hvis opplysninger overføres til USA, vil vi fortrinnsvis bruke Safe Harbor-sertifiserte selskaper.

Analyse av trafikk

Dette nettstedet bruker ulike nettanalyseverktøy (som Google Analytics) og andre måleverktøy for å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Disse verktøyene bruker informasjonskapsler, som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å samle inn standard internettlogger og informasjon om besøkendes atferd i anonymisert form. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) overføres til Google og noen ganger til andre leverandører. Denne informasjonen brukes deretter til å evaluere brukernes besøk på nettstedet og til å utarbeide statistiske rapporter om aktiviteten på nettstedet.

Vi vil aldri, og vil ikke tillate noen tredjepart å bruke statistiske analyseverktøy for å spore eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om besøkende på nettstedet. Eventuelle analyseleverandører knytter ikke IP-adressen din til andre data som de har. Verken vi eller nettanalyseleverandørene vil koble, eller forsøke å koble, en IP-adresse med identiteten til en datamaskinbruker. Vi vil ikke knytte data innhentet fra dette nettstedet til personlig identifiserbar informasjon fra noen kilde, med mindre du eksplisitt sender inn denne informasjonen via et skjema på nettstedet.

Deaktivere og aktivere informasjonskapsler

Du har muligheten til å godta eller avvise informasjonskapsler ved å endre innstillingene på informasjonssiden om informasjonskapsler. Her finner du informasjon om hvilke informasjonskapsler som er i bruk og hva de brukes til.

Personlig informasjon

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste, ber vi om navn og e-postadresse. Hvis vi skal utvikle et nettsted for deg, vil opplysninger om server, database, e-postklient osv. bli behandlet med respekt og høyest mulig sikkerhet slik at opplysningene ikke kommer på avveie. Din e-post og annen informasjon vil kun bli brukt til å kontakte deg om oppdateringer eller direkte henvendelser fordi du er kunde. Din personlige informasjon vil ikke bli distribuert til noen andre for noe formål.

Nyhetsbrev

Hvis du velger å motta nyhetsbrev, vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Denne informasjonen vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev via e-post.Visunor Group AS bruker Klaviyo som leverandør av nyhetsbrev, og du kan når som helst sjekke og endre opplysningene vi har lagret om deg ved å følge lenken nederst i hvert nyhetsbrev. Du kan også melde deg av nyhetsbrevet her, og vi vil da slette personopplysningene dine fra registeret vårt.

Chat

Når du bruker chattefunksjonen på nettstedet, registrerer vi informasjonen du oppgir i samtalen, slik at vi kan besvare og håndtere henvendelsen din på best mulig måte. Alle chattesamtaler slettes tre måneder etter at samtalen fant sted. Gjelder henvendelsen din for eksempel et oppdrag, lagrer vi nødvendig informasjon for dette, så lenge det er relevant for ditt kundeforhold med Visunor Group AS.

Sikkerhet

Dette nettstedet har sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjon under vår kontroll. All informasjon du sender som kunde vil bli lagret på et trygt sted med gode sikkerhetsprosedyrer.

Dine rettigheter

Alle som spør har rett til informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18 første ledd. Visunor Group AS har gitt opplysningene i denne erklæringen.

Hvis Visunor Group AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Visunor Group AS om å rette opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens grenser. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å bruke tjenesten. For eksempel vil e-postadressen din som brukes til å sende nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også hvis vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen på dette nettstedet eller dine avtaler med Visunor Group AS, kan du kontakte oss her.